Dating pangulong


26-Oct-2019 06:41

Noong 1978, nagpasyang tumakbo si Ninoy sa 1978 halalan ng Batasang Pambansa.

Noong 1980, dahil sa pamamagitan ni Pangulong Jimmy Carter ng Estados Unidos, pinayagan ni Marcos si Ninoy na tumungo sa Estados Unidos kung saan siya nagpagamot para sa kanyang karamdaman sa puso habang nasa bilangguan. Noong 21 Agosto 1983, nagpasya si Ninoy na bumalik sa Pilipinas nang hindi kasama ang kanyang pamilya.

Dahil ipinagbabawal sa Saligang batas ng Pilipinas ang ikatlong termino para kay Marcos, nagdeklara ng Martial Law sa Marcos noong 21 Setyembre 1972 at binuwag ang Saligang Batas ng 1935 na nagpatagal sa kanyang pagluklok sa pagkapangulo.

Dahil sa Martial Law, si Ninoy ang isa sa mga bumabatikos na ipinabilanggo ni Marcos at hinatulan ng kamatayan.

Ang partidong oposisyon ay sumisi kay Marcos ngunit ang iba ay sumisi sa militar at kay Imelda.Noong 21 Agosto 1983 pagkatapos ng isang tatlong taong pagkakatapon sa Estados Unidos, si Ninoy ay pinaslang habang bumababa sa isang pangkalakalan (commercial) na paglipad sa Manila International Airport na kalaunang pinangalanang Ninoy Aquino International Airport bilang pagpaparangal kay Ninoy.Ang kanyang asasinasyon ay nagpagulat at nagpagalit sa maraming mga Pilipino na nawalan ng pagtitiwala sa administrasyon ni Marcos.Nag-alsa ang milyung-milyong Pilipino at ito ay tinaguriang "People Power." Napatalsik ang dating Pangulong Ferdinand Marcos at iniluklok ang maybahay ni Ninoy na si Corazon Aquino bilang pangulo ng bansa. Siya ay anak ng dating Assemblyman Benigno Aquino, Sr. Si Ninoy ay 17 taong gulang lamang ng matanyag sa pagiging isang korespondent ng digmaan sa Korea.

Naging pinakabatang nahalal na punong-bayan sa Concepcion, Tarlac.

Subalit sa kanyang pagbabalik ay hindi na niya naisakatuparan ang kanyang mga adhikain sapagkat pagtuntong pa lang niya sa paliparan ng MIA, siya ay binaril.Of course, you'll need to register if you wish write a message to a member, post in our forums, join a group, etc.… continue reading »


Read more

Giving a blindfolded blowjob made her even wetter, she thought she was swimming.… continue reading »


Read more

), but times are changing and I like to think I’m paving the way for a new generation of sexually liberated women. I personally use it to find myself a hunky man to ‘use’ for the night.… continue reading »


Read more

christmas with girlfriend best gift for christmas bkk best boyfriend christmas gifts. gift for christmas best gifts for girlfriend for christmas; hottest gifts christmas 2015 dirtygirls best christmas presents for her.… continue reading »


Read more

What adjective best describes your spouse’s family? Do you wish he / she would put a stop to a particular routine? … continue reading »


Read more

Well, rest assured that our sites literally have something for everyone.… continue reading »


Read more